Showing all 7 results

Show sidebar

Dầu lau Việt Đức

Dầu lau Việt Đức trong suốt tự nhiên, dễ thi công, bảo vệ môi trường  Khả năng thẩm thấu tốt,

Sơn bóng mờ PU (mờ 70)- 8M

115,000
 • Thương hiệu: Việt Đức
 • Giá bán/ 1Kg
 • Khối lượng thùng: 20 kg

Sơn lót PU trắng-8M

83,000
 • Thương hiệu: Việt Đức
 • Giá bán/ 1Kg
 • Khối lượng thùng: 25 kg

Sơn lót PU trong-8M

77,000
 • Thương hiệu: Việt Đức
 • Giá bán/ 1Kg
 • Khối lượng thùng: 20 kg

Sơn PU trong bóng cao- 8M

139,000
 • Thương hiệu: Việt Đức
 • Giá bán/ 1Kg
 • Khối lượng thùng: 20 kg

Sơn trắng bóng cao PU 8M

136,000
 • Thương hiệu: Việt Đức
 • Giá bán/ 1Kg
 • Khối lượng thùng: 20 kg

Sơn trắng mờ PU (mờ 70)- 8M

127,000
 • Thương hiệu: Việt Đức
 • Giá bán/ 1Kg
 • Khối lượng thùng: 20 kg