Tin thị trường, Tin tức

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 1. Giá trị điểm:

Giá trị điểm quy đổi: 1 điểm = 1000 VNĐ

Ví dụ: KH mua đơn hàng 1 triệu.

=> Giá trị được tích lũy = 1% *1 triệu = 10.000 VNĐ

=> Điểm tích lũy tương đương 10 điểm. (1000 VNĐ= 1 điểm)

 • Các loại điểm:
 • Điểm khả dụng: là điểm khách hàng có thể sử dụng để thanh toán theo quy định của MT Paint.
 • Điểm chưa khả dụng: là điểm đã tích nhưng chưa phải tiêu sau 24 giờ kể từ thời gian tích điểm.
 • Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản:

Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản tích điểm được đăng ký trên website mtpaint.vn

 • Cơ chế tích điểm:
 • Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm, dịch vụ được công bố trên website.
 • Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm (%) tương ứng với sản phẩm, dịch vụ trong thời gian khuyến mãi, chiến dịch xúc tiến bán ngắn hạn của công ty (nếu có).
 • Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hoá đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản
 • Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt được nêu rõ “không áp dụng chương trình tích điểm”
 • Không tích điểm cho hoá đơn có chiết khấu
 • Không tích điểm cho hoá đơn có tiêu điểm tích luỹ
 • Chương trình tích điểm chỉ dành cho khách hàng mua hàng online, có đăng ký tài khoản trên website mtpaint.vn
 • Khách hàng có thể sử dụng điểm tích luỹ khi tích tối thiểu 100 điểm.
 • Cơ chế tiêu điểm:
 • Khách hàng có thể tiêu điểm với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong danh mục sản phẩm, dịch vụ được phép tiêu điểm trên website mtpaint.vn
 • Chỉ điểm khả dụng mới được sử dụng để tiêu khi thanh toán
 • Trong quá trình thanh toán, khách hàng được yêu cầu cung cấp số điểm muốn tiêu cụ thể cho từng lần thanh toán
 • Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký và bảo mật tài khoản của mình để tránh bị kẻ gian trục lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *